EnjoyAudio.ORG PLEN
Select test type:
Witam na stronie, która została stworzona dla wszystkich tych, których intersuje tematyka audio i dobre brzmienie. W ramach serwisu udostępniam narzędzie pozwalające wykonać kilka podstawowoych testów, których wyniki mogą pomogą zapoznać się ze zdlinościami Waszego słuchu lub możliwościami zestawu audio, z którego korzystacie.

Dostępne testy to:
 1. Test zdolności usłyszenia białego szumu na tle utworu. START.
 2. Test zdolności usłyszenia białego szumu na tle ciszy. START.
 3. Test zdolności usłyszenia sygnału sinus 2kHz na tle utworu. START.
 4. Test zdolności rozpoznanawiania utworów o różnej głębi bitowej. START.
 5. Test zdolności usłuszenia różnic w głosności utworu. START.
 6. Test zdolności usłyszenia częstotliwości skrajnych dla zdliności ludzkiego ucha. START.
Informacje uzupełniające:
 1. Sposób miksowania sygnałów. Sygnały testowe zostały znormalizowane a następnie stłumione o 2dB aby pozostawić miejsce na ewentualne dodawanie sygnałów zakłócających by nie ulegały zbyt szybkiemu przesterowaniu. Sygnał wynikowy jest zawsze sumą sygnałów czyli zakłócającego i próbki wyjściowej. W przypadku dużych poziomów sygnałów zakłócających wystąpi przesterowanie sygnału. Zabieg tam ma na celu zachowanie stałej głośności próbek.
 2. Sygnały zakłócające w testach z sinusem oraz szumem po uruchomieniu odtwarzaniea do pełnej amplitudy narastają przez czas 0.25 sek. Zabieg ten ma na celu uniknięcie stuknięć lub nieprzewudzinaych zachowań sygnału "obciętego na początku próbki".
 3. Próbkowanie dźwięku oraz głębokośc bitowa z jaką odtwarzane są próbki jest zawsze resamplowana i konwertowana do takich jakie są ustawione jako domyślne w przeglądarce lub systymie.
 4. Operacje miksowania i obróbka próbek wykonywane są na wartościach FLOAT 32bit a następnie przez system konwertowane do właściwych dla ustawień karty wartości.
 5. Wykorzystany interfejs autio to Web Audio API.
 6. W plikach cookie Twojej przeglądarki zapisywane sa wyniki testów.
Created by xksi.pl - fullstack developer